Đề cương ôn tập môn địa 6.

  1. Nêu các khái niệm: khoáng sản, mỏ khoáng sản, mỏ nội sinh, mỏ ngoại sinh?

2. Kể tên và nêu công dụng của một số loại khoáng sản phổ biến?

3.Cho biết các thành phần của không khí, tỉ lệ của mỗi thành phần trong lớp vỏ khí; vai trò của hơi nước trong lớp vỏ khí?

4.  Trình bày đặc điểm tầng đối lưu, tầng binh lưu, các tầng cao trong lớp vỏ khí?

5. Nêu sự khác nhau vê nhiệt độ, độ ẩm của các khối khí: nóng, lạnh, đại dương, lục địa?

6. Nêu sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu

7. Thế nào là nhiệt độ của không khí, nêu các nhân tố ảnh hưởng tới sự thay đổi của nhiệt độ không khí?

8.Nêu khái niệm khí áp và trình bày sự phân bố các đai khí áp cao và thấp trên Trái Đất?:

9. Nêu tên, phạm vi hoạt động và hướng của các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất?

10. Vì sao không khí có độ ẩm? Mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm?

11. Trình bày quá trình tạo thành mây, mưa. Sự phân bố lượng mưa trên Trái đất?

12. Kể tên 5 đới khí hậu chính trên Trái Đất? Trình bày giới hạn và đặc điểm của từng đới?