BÀI TẬP MÔN GDCD 6

1. Hệ thống câu hỏi ôn tập bài 11: Mục đích học tập của học sinh

Câu 1. Mục đích học tập của học sinh là gì?

Câu 2. Em hãy tìm một câu tục ngữ nói về việc học và giải thích câu tục ngữ đó? Trách nhiệm của học sinh phải làm gì?

2. Hệ thống câu hỏi ôn tập bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em

Câu 1. Công ước LHQ về quyền trẻ em có thể được chia làm mấy nhóm? Kể tên các

nhóm quyền đó?

Câu 2: Công ước LHQ về quyền trẻ em có ý nghĩa như thế nào đối với trẻ em và thế giới?

3. Chuẩn bị bài:

Câu 1: Chuẩn bị bài 13, trả lời các câu hỏi ở SGK trang 32.

Câu 2: Thế nào công dân? Căn cứ để xác định công dân của một nước?

Câu 3: Mối liên hệ giữa nhà nước và công dân?