CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐỊA 7

I/ TRẮC NGHIỆM:

B36

Câu 1. Ở Bắc Mỹ, có mấy khu vực địa hình chính?
A. Hai KV                                            B. Ba KV
C. Bốn KV                                           D. Năm KV.
Câu 2. Dãy núi cao, đồ sộ nhất Bắc Mỹ là
A. Coocdie.                                          B. Atlat
C. Apalat.                                             D. Andet.
Câu 3. Nguyên nhân nào  làm cho khí hậu Bắc Mỹ có nhiều sự phân hóa ?
A. Địa hình.                                         B. Vĩ độ
C. Hướng gió.                                      D. Thảm thực vật.
Câu 4. Kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mỹ?
A. Hàn đới.                                          B. Ôn đới
C. Nhiệt đới.                                        D. Núi cao.

B37

Câu 1. Dân cư Bắc Mỹ phân bố như thế nào?
A. Rất đều.                                           B. Đều
C. Không đều.                                      D. Rất không đều.
Câu 2. Hai khu vực thưa dân nhất Bắc Mỹ là
A. Alaxca – Bắc Canada.                      B. Bắc Canada – Tây Hoa kỳ
C. Tây Hoa kỳ – Mê-hi-cô.                   D. Mê-hi-cô – Alaxca.
Câu 3. Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mỹ gắn liền với quá trình
A. di dân.                                             B. chiến tranh
C. công nghiệp.                                    D. tác động thiên tai.
Câu 4. Vấn đề đáng quan tâm nhất ở các đô thị Bắc Mỹ hiện nay là
A. quá đông dân.                                  B. ô nhiễm môi trường
C. ách tắc giao thông.                           D. thất nghiệp.

B38

Câu: 1 Đâu không phải nguyên nhân nào làm cho nền nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển mạnh mẽ, đạt đến trình độ cao?

A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi.     B. Trình độ khoa học kĩ thuật cao.

C. Thị trường tiêu thụ rộng lớn.     D. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Câu: 2 Nền nông nghiệp ở Bắc Mĩ là nền nông nghiệp:

A. Rộng lớn.                                     B. Ôn đới.

C. Hàng hóa.                                    D. Công nghiệp.

Câu: 3 Nền nông nghiệp Bắc Mỹ không có hạn chế:

A. Giá thành cao.                              B. Nhiều phân hóa học, thuốc hóa học.

C. Ô nhiễm môi trường.                    D. Nền nông nghiệp tiến tiến

Câu: 4 Trong 3 nước của Bắc Mĩ, nước nào có tỉ lệ lao động trong nông nghiệp cao nhất?

A. Ca-na-đa.                                     B. Hoa kì.

C. Mê-hi-cô                                      D. Ba nước như nhau.

Câu: 5 Trên các sơn nguyên của Mê-hi-cô, ngoài chăn nuôi gia súc lớn, người ta còn trồng:

A. Ngô và các cây công nghiệp nhiệt đới.

B. Lúa gạo và các cây công nghiệp cận nhiệt đới.

C. Cây hoa màu và các cây công nghiệp nhiệt đới.

D. Cây hoa màu và cây công nghiệt ôn đới.

Câu: 6 Sản xuất nông nghiệp vùng Bắc Mĩ được tổ chức tiến tiến, không biểu hiện ở:

A. Quy mô diện tích lớn.                  B. Sản lượng nông sản cao.

C. Chất lượng nông sản tốt.              D. Sử dụng nhiều lao động có trình độ.

Câu: 9 Quốc gia ở Bắc Mĩ có sản lượng lương thực có hạt lớn nhất là:

A. Ca-na-đa.                                     B. Hoa kì.

C. Mê-hi-cô.                                     D. Ba nước như nhau.

B39

Câu 1: Ngành CN nào sau đây ở Bắc Mỹ chưa phải là CN hàng đầu TG?

A. Hàng không                                     B. Vũ trụ

C. Nguyên tử                                        D. Cơ khí.

Câu 2: Trong cơ cấu kinh tế ở Bắc Mỹ, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất là:

A. Nông nghiệp                                    B. Công nghiệp

C. Dịch vụ                                           D. Ba lĩnh vực bằng nhau.

Câu 3: Quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất ở Bắc Mỹ là:

A. Canada                                            B. Hoa kỳ

C. Mê-hi-cô                                          D. Ba nước bằng nhau.

Câu 4: Hãng máy bay Bôing là hãng máy bay của:

A. Canada                                            B. Hoa kỳ

C. Mê-hi-cô                                          D. Ba nước hợp tác.

B41

Câu 1: Quốc gia có diện tích hẹp ngang nhất ở Trung và Nam Mỹ là:
A. Cu ba                                              B. Chi lê
C. Panama                                            D. Braxin.
Câu 2: Dãy núi cao, đồ sộ nhất Nam Mỹ là:
A. Andet                                              B. Coocdie
C. Atlat                                                D. Himalaya.
Câu 3: Đồng bằng rộng lớn nhất Nam Mỹ là:
A. Panama                                            B. Laplata
C. Pampa                                             D. Amazon.
Câu 4: Nguyên nhân chính khiến phía Tây Nam Mỹ khô hạn là:
a. Núi cao                                             b. Ngược gió
c. Gần dòng biển lạnh                          d. Tất cả.

B42

Câu 1. Kiểu khí hậu nào sau đây không đúng ở Nam Mĩ:

A. Xích đạo                                          B. Nhiệt đới

C. Ôn đới                                             D. Hàn đới

Câu 2. Ở Trung và Nam Mĩ rừng xích đạo xanh quanh năm phát triển nhờ:

A. Quần đảo Ăng ti                              B. Sơn nguyên Patagoni

C. Phía đông eo đất Trung Mĩ              D. Đồng bằng Amazon

Câu 3. Đặc điểm nào sau đây không đúng với sông Amzon ở Nam Mĩ

A. Lượng nước lớn nhất thế giới                  B. Dài nhất thế giới

C. Nằm ở cả nữa cầu Bắc và nửa cầu Nam   D. Có hơn 500 phụ lưu lớn nhỏ

Câu 3. Thảm thực vật phái Đông của eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăngti là:

A. Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp         B. Rừng rậm nhiệt đới

C. Rừng thưa và Xavan                        D. Thảo nguyên

Câu 4. Nơi có rừng thưa và xavan phát triển nhất ở Nam Mĩ là:

A. Đồng bằng Pam-pa                          B. Phía đông của quần đảo Ăngti

C. Sơn nguyên Patagoni                       D. Đồng bằng Ôrinoco

B43

Câu 1. Dân cư Trung và Nam Mĩ ?

A. Người Nê - gro-it                             B. Người Anh, Pháp

C. Người Anh đieng                             D. Người lai

Câu 2. Trung và Nam Mĩ có nền văn hóa Mĩ Latinh độc đáo do sự kết hợp từ ba dòng văn hóa nào?

A. Âu, Phi, Anh điêng                         B. Anh điêng, Á, Âu

C. Phi, Anh điêng, Ôxtraylia                D. Âu, Anh điêng, Ôxtraylia

Câu 3. Sự hợp huyết giữa người Âu gốc Tây Ban Nha, Bồ đào Nha thuộc nhóm ngôn ngữ Latinh với người gốc Phi và người Anh điêng đã tạo nên nền văn hóa nào?

A. Nền văn hóa Mĩ Latinh                    B. Nền văn hóa ngoại lai

C. Nền văn hóa Ai Cập                        D. Nền văn hóa Anh Mĩ

Câu 4. Dân cư Trung và Nam Mĩ không tập trung chủ yếu ở đâu:

A. Miền ven biển                                 B. Sâu trong nội địa

C. Các cao nguyên                                D. Vùng cửa sông

Câu 5. Tỉ lệ dân đô thị ở Trung và Nam Mĩ chiếm bao nhiêu %?

A. 55%                                                B. 65%

C. 75%                                                 D. 85%

B44

Câu 1. Trong tổng dân số Trung và Nam Mĩ các đại điền chủ chiếm bao nhiêu % dân số?

A. Gần 20%                                         B. Gần 15%

C. Gần 5%                                           D. Gần 10%

Câu 2. Năng xuất các đại điền trang thấp do:

A. Sản xuất theo lối quang canh           B. Sản xuất theo lối chuyên canh

C. Thiếu lao động canh tác                   D. Đất đai kém màu mỡ, dễ bạc màu

Câu 3. Các công ti tư bản của Hoa Kì và Anh mua những vùng đất rộng lớn ở Trung và Nam Mĩ chủ yếu không phải để

A. Thành lập các khu nghĩ dưỡng                         B. Lập đồn điền trồng trọt

C. Xây dựng cơ sở chế biến nông sản xuất khẩu   D. Chăn nuôi

Câu 4. Ngành trồng trọt ở nhiều nước Trung và Nam Mĩ mang tính chất độc canh do

A. Điều kiện khí hậu                            B. Chính sách của nhà nước

C. Lệ thuộc nước ngoài                        D. Tập quán ăn uống.

II/  TỰ LUẬN:

Câu 1: Nêu đặc điểm địa hình Bắc Mĩ? Nhận xét điểm giống nhau giữa địa hình Bắc Mĩ và địa hình Nam Mĩ?

Kênh đào Pa-na-ma có tầm quan trọng như thế nào?

Câu 2: Những điều kiện nào làm cho NN Hoa Kì, Canada phát triển đến trình độ cao?

Câu 3: Nêu đặc điểm khí hậu Trung và Nam Mĩ? Cho biết sự khác nhau giữa khí hậu lục địa Nam Mĩ với khí hậu Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti. Giải thích tại sao có sự khác nhau đó?

Câu 4: Rừng A-ma-dôn có ý nghĩa như thế nào đối với khu vực và thế giới? Vấn đề khai thác rừng A-ma-dôn hiện nay ra sao? Là học sinh, em cần làm gì để bảo vệ môi trường rừng?

Câu 5: Khí hậu Nam Mĩ phân hóa như thế nào? Quan sát H41.1 và H42.1, giải thích vì sao dọc bờ biển phía Tây dãy An-đét lại hình thành thảm thực vật  bán hoang mạc?