CÂU HỎI ÔN TẬP VẬT LÍ 7 BÀI 17,18,19

 

TRẮC NGHIỆM:

1. Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo các tấm kim loại nhiễm điện ở trên cao, là để:

  A. nhiệt độ trong phòng luôn ổn định               C.cho công nhân không bị nhiễm điện            

B. hút các bụi bông trong không khí                 D. trang trí làm đẹp cho nơi làm việc

2.Khi nói về cấu tạo nguyên tử. Phát biểu nào sau đây không đúng?

  A. Ở trạng thái bình thường, nguyên tử trung hòa về điện

B. Nguyên tử có một hạt nhân ở chính giữa mang điện tích dương

  C. Xung quanh hạt nhân có các electron mang điện tích âm

  D.Ở trang thái bình thường, nguyên tử không trung hòa về điện

3. Vật bị nhiễm điện có khả năng:

  A. làm sáng bút thử điện và hút nam châm                   C.hút các vật nhỏ và đẩy nam châm

  B. hút các vật nhẹ hoặc làm sáng bút thử điện             D. hút được các vật nhiễm điện khác

4. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào không có dòng điện chạy qua?

  A .Một chiếc máy cưa đang chạy                      C. Một bóng đèn điện đang sáng

  B.Một thanh nhựa cọ xát vào len                    D. Máy tính bỏ túi đang hoạt động

5. Nguồn điện là:

A.thiết bị đóng ngắt dòng điện                                 C. thiết bị bảo vệ dòng điện

B. thiết bị tiêu thụ dòng điện                                    D. thiết bị taọ và duy trì dòng điện                          

6. Một vật trung hòa về điện, sau khi cọ xát trở thành vật nhiễm điện âm vì:

A. Vật đó mất bớt điện tích dương                            C. Vật đó mất bớt electron

B. Vật đó nhận thêm electron.                                 D. Vật đó nhận thêm điện tích dương.

7. Không có dòng điện chạy qua vật nào dưới đây?

  1. Quạt điện đang quay
  2. Bóng đèn điện đang sáng’
  3. Thước nhựa đang bị nhiễm điện
  4. Radio đang nói

8. Điền từ thích hợp vào ô trống:

a. Dòng điện là dòng…………

b. Mỗi nguồn điện đều có………………….

c. Có ………… điện tích là…………….dương và điện tích…………..

d. Nguyên tử gồm…………………. và hạt ……………………………

TỰ LUẬN;

9. Sau khi cọ xát vật A với vật B thì vật A nhiễm điện âm.

a. Các electron dịch chuyển từ vật nào sang vật nào trong 2 vật A và B? vì sao?

b. Đưa vật B sau khi cọ xát lại gần thanh thủy tinh đã được cọ xát với lụa sẽ có hiện tượng gì xảy ra? Vì sao?

10. Tại  sao trước khi cọ xát đầu bút bi nhựa không hút được các vụn giấy nhỏ?

 

CÂU HỎI SOẠN BÀI

BÀI 20

  1. Thế nào là chất dẫn điện? Chất cách điện?
  2. Dòng điện trong kim loại là gì?

Bài 21:

  1. Nêu quy ước về chiều dòng điện?
  2. So sánh chiều dòng điện theo quy ước và chiều dịch chuyển của các electron tự  do trong dây dẫn kim loại?