NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 8

 1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Những vật liệu nào sau  đây  đều dẫn điện?

 1. Sắt, đồng, amian                         B. Sắt, nicrom, đồng
 1. Đồng, anico, mica                       D. Nhựa, nhôm, sắt

Câu 2: Dây tóc của bóng đèn sợi đốt được  làm bằng vật liệu nào?

 1. Vonfram         B. Niken crom        C. Đồng       D. Kẽm

Câu 3: Một bóng đèn ghi 220V- 60W. Hỏi con số 60W biểu thị số liệu kĩ thuật nào?

 1. Hiệu điện thế định mức              C. Công suất định mức
 2. Cường độ dòng điện                   D. Cả 3 đều sai

Câu 4: Những vật liệu nào sau đây đều dẫn từ

 1. Anico; ferit; gỗ                             C. Sắt; pecmaloi; amian
 2. Anico; pecmaloi, ferit                   D. Ferit; pecmaloi, amian

Câu 5: Cấu tạo bóng đèn huỳnh quang gồm

      A. Ống thủy tinh; điện cực; chân đèn       

      B. Sợi đốt; bóng thủy tinh; đuôi đèn

      C. Lớp bột huỳnh quang, chân đèn

      D. Ống thủy tinh; lớp bột huỳnh quang; điện cực; chân đèn

Câu 6 : Chọn câu trả lời đúng

 1. Bóng đèn sợi đốt phát ra ánh sáng liên tục
 2. Bóng đèn huỳnh quang có hiệu suất phát quang thấp hơn đèn sợi đốt
 3. Đèn sợi đốt có tuổi thọ cao hơn đèn huỳnh quang
 4. Đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng liên tục

II: Tự Luận

Câu 1: So sánh ưu, nhược điểm của đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang theo bảng sau

Loại đèn

Ưu điểm

Nhược điểm

 

Đèn sợi đốt

 

 

 

Đèn huỳnh quang

 

 

 

Câu 2: Vì so người ta hay dùng đèn huỳnh quang để chiếu sáng nhà ở; lớp hoc; công sở; nhà máy...?

Câu 3: Kể tên các bộ phận làm bằng vật liệu cách điện trong các đồ dùng điện ở gia đình mà em biết. Chúng làm bằng vật liệu gì?

Câu 4: Khi sử dụng và sửa chữa điện cần thực hiện những nguyên tắc an toàn điện nào?