CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐỊA 8

I/ TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Số dân của khu vực Đông Nam Á năm 2015 là

A. 536 triệu người                                                    B. 562 triệu người

C. 597 triệu người                                                    D. 635 triệu người

Câu 2: Dân số nước ta năm 2015 đông thứ ….... trong khu vực Đông Nam Á.

A. 2                                B. 3                      C. 4                      D. 5

Câu 3: Đa số người Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a theo tôn giáo nào?

A. Đạo Hồi.                   B. Đạo Phật.                   C. Đạo Ki-tô.        D. Ấn Độ giáo.

Câu 4: Điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế ở các nước trong khu vực Đông Nam Á ?

A. Có nguồn lao động dồi dào.                               B. Người lao động giàu kinh nghiệm.

C. Có tác phong công nghiệp cao.                          D. Có vốn đầu tư từ nước ngoài cao.

Câu 5: Những thay đổi trong cơ cấu kinh tế các nước trong khu vực Đông Nam Á ?

A. Chú trọng đầu tư các ngành công nghiệp.

B. Chất lượng sản phẩm được nâng cao.

C. Sản xuất theo quy mô lớn.

D. Sản xuất theo hướng công nghiệp hóa.

Câu 6:  Biển Đông có diện tích khoảng bao nhiêu km2?

A. 331.210 km2.                                                   B. 324.480 km2.

C. 1.000.000 km2.                                                          D. 3.447.000 km2.

Câu 7: Biển Đông thông với Ấn Độ Dương qua eo biển nào?

A.Gi-bran-ta.                                                        B. Ba-si.

C. Ma-lắc-ca.                                                        D. Bê-rinh.

Câu 8: Vịnh biển nào của nước ta có chế độ nhật triều được coi là điển hình của thế giới ?

A. Vịnh Hạ long .                                                 B. Vịnh Bắc Bộ.

C. Vịnh Cam Ranh.                                              D. Vịnh Nha Trang.

Câu 9: Nguồn tài nguyên khoáng sản nước ta phần lớn có trữ lượng?

A. Nhỏ.                                                                B. Vừa và nhỏ.

C. Lớn.                                                                 D. Rất lớn.

Câu 10: Lịch sử phát triển tự nhiên Việt Nam trải qua mấy giai đoạn?

A. 1.                                                                     B. 2.

C. 3.                                                                     D. 4.

Câu 11: Các mỏ dầu khí ở Việt Nam được hình thành trong giai đoạn nào?

A. Giai đoạn Tiền Cambri                                     B. Giai đoạn cổ kiến tạo

C. Giai đoạn Tân kiến tạo                                     D.Giai đoạn Tiền cambri và Tân kiến tạo

Câu 12: Phần biển nước ta nằm trong biển Đông có diện tích khoảng bao nhiêu km2?

A. 331.210 km2.                                                   B. 324.480 km2.

B. 1.000.000 km2.                                                          D. 3.447.000 km2.

Câu 13: Biển Đông thông với Ấn Độ Dương qua eo biển nào?

A Gi-bran-ta.                                                        B. Ba-si.

B. Ma-lắc-ca.                                                        D. Bê-rinh.

Câu 14: Vịnh biển nào của nước ta có chế độ nhật triều được coi là điển hình của thế giới ?

A. Vịnh Hạ long .                                                 B. Vịnh Bắc Bộ.

C. Vịnh Cam Ranh.                                              D. Vịnh Nha Trang.

Câu 15: Diện tích phần  đất liền nước ta là

A. 360.991 km2                                                            B. 339.091 km2

C. 331.212 km2                                                    D. 303.961 km2

Câu 16: Phần đất liền của nước ta nằm giữa các vĩ tuyến

A. 23023 B - 105020 Đ                                                 B. 8034B - 104040Đ

C. 12040 B - 109024 N                                         D. 8034 B - 23023

Câu 17: Dân cư Đông Nam Á có sự phân bố….

A. không đồng đều, tập trung chủ yếu ở các thung lũng.

B. tương đối đồng đều, rải rác khắp khu vực.

C. tương đối đồng đều, nhất là ở các đồng bằng hạ lưu sông.

D. không đồng đều, tập trung chủ yếu vùng đồng bằng và ven biển.

Câu 18: Dựa vào bảng sau: cho biết dân số Đông Nam Á năm 2002 chiếm bao nhiêu phần trăm dân số châu Á?

 

Lãnh thổ

Số dân (triệu người)

Đông Nam Á

Châu Á

Thế giới

536

3766

6215

 

A. 6,1%.                         B. 8,6% .                 C. 14,2% .                D. 16,8%.

Câu 19: Tại sao trong lịch sử, Đông Nam Á lại thu hút sự chú ý của các nước đế quốc?

A. Đông Nam Á là các nước nhỏ.

B. Vị trí cầu nối và nguồn tài nguyên giàu có.

C. Kinh tế các nước Đông Nam Á lạc hậu.

D. Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Câu 20: Vì sao trong nữa đầu Thế kỉ XX nền kinh tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á lại kém phát triển ?

A. Do chịu sự ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng kinh tế.

B. Do các nước hầu hết là thuộc địa của các nước đế quốc.

C. Do việc phát triển kinh tế chưa đi đôi với việc bảo vệ môi trường.

D. Do thiếu nguồn lao động, thiếu tài nguyên khoáng sản.

Câu 21: Vì sao ngành sản xuất lương thực luôn chiếm vị trí quan trọng trong việc phát truển kinh tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á ?

A. Biết áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật vào trong việc sản xuất nông nghiệp

B. Có nguồn lao động đồi dào, nông dân giàu kinh nghiệm, cần cù trong sản xuất.

C. Có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi cho việc trồng trọt các loại cây lương thực.

D. Lai tạo được nhiều giống cây trồng mới cho năng suất và chất lượng cao.

Câu 22: Đặc điểm nào sau đây không đúng với biển Đông?

A. Biển kín.

B. Biển lớn thứ 2 trên thế giới.

C. Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á.

D. Trải rộng từ xích đạo tới vòng cực Bắc.

Câu 23:  So với đất liền,chế độ nhiệt ở biển có

A. mùa đông lạnh hơn,mùa hạ nóng hơn.

B. mùa hạ mát hơn,mùa đông ấm hơn.

C. mùa đông lạnh hơn,mùa hạ mát hơn.

D. mùa hạ nóng hơn,mùa đông ấm hơn.

Câu 24: Thiên tai thường xuyên xảy ra trên vùng biển nước ta là

A. bão                                                                             B. sạt lỡ bờ biển

C. sóng thần                                                                              D. triều cường

Câu 25: Vào giai đoạn nào loài người xuất hiện trên Trái Đất?

A. Tiền Cambri                                                                    B. Tân kiến tạo

C. Cổ kiến tạo                                                                      D. Đại trung sinh

Câu 26: Nước nào có tốc độ phát triển kinh tế cao ở khu vực Đông Nam Á?

A. Hàn Quốc                                                                         B.  Đài Loan

C. Hồng Công                                                                       D. Xin - ga- po

Câu 27: Từ Bắc vào Nam phần đất liền nước ta kéo dài:

 A.14 vĩ tuyến                                                                       B. 15 vĩ tuyến

 C.16 vĩ tuyến                                                                        D. 17 vĩ tuyến

Câu 28: Mỏ khoáng sản bô xít có trữ lượng lớn phân bố chủ yếu ở

  A.Lạng Sơn                                                                         B.Cao Bằng

  B.Tây Nguyên                                                                    D.Quảng Ninh

Câu 29: Phần lớn dân cư Đông Nam Á thuộc chủng tộc nào?

A. Môn-gô-lô-it và Nê-gô-it                                              B. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it

C. Môn-gô-lô-it và Ơ-rô-pê-ô-it                                         D.Ơ-rô-pê-ô-it và Nê-gô-it

Câu 30: Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào?

A. 1995                              B. 1996                            C. 1999                          D. 2000

II/ TỰ LUẬN

1. Nước ta có những tỉnh nào giáp biển ?

2. Nước ta có những tỉnh nào vừa giáp biển vừa giáp nước láng giềng ?

3. Những tỉnh nào của nước ta có ngã ba biên giới ?

4. Vị trí địa lí và hình dạng của lãnh thổ nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì cho việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay ?

5. Vị trí địa lý và hình dạng lãnh thổ nước ta có thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển kinh tế- xã hội?

6. Chứng minh biển Việt Nam có tài nguyên phong phú? Biển đem lại những khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta?

7. Những nguyên nhân nào làm cho nước biển bị ô nhiễm suy giảm nguồn hải sản?