BÀI TẬP MÔN GDCD 8

1. Hệ thống câu hỏi ôn tập bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

Câu 1. Tệ nạn xã hội là gì? Kể tên những tệ nạn xã hội nguy hiểm nhất hiện nay.

Câu 2. Pháp luật nước ta đã có những quy định nào để phòng chống tệ nạn xã hội?

2.  Hệ thống câu hỏi ôn tập bài 14: Phòng chống nhiễm HIV/AIDS

Câu 1. HIV là gì? AIDS là gì? HIV/AIDS lây truyền qua các đường nào?

Câu 2. Em hãy nêu các biện pháp phòng, tránh nhiễm HIV/AIDS mà em biết?

Câu 3.  Hiền rủ Thủy đến nhà Huệ chơi. Thủy nói: “Cậu không biết chị của Huệ bị ốm à? Người ta nói chị ấy bị AIDS. Tớ sợ lắm, nhỡ bị lây thì chết, tớ không đến đâu!”

a. Thủy nói như vậy đúng hay sai? Vì sao?

b. Nếu là Hiền, em sẽ làm gì trong trường hợp này?

c. Xã hội có trách nhiệm như thế nào đối với những người nhiễm HIV/AIDS?

3. Chuẩn bị bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại và trả lời các câu hỏi trong SGK trang 42.

Câu 1. Hãy kể tên một số chất loại có thể gây nguy hiểm cho con người khi sử dụng?

Câu 2. Em biết gì về tình hình thực hiện các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại ở địa phương?