CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 8

CÂU 1: Vì sao thực dân Pháp xâm lược Việt Nam?

Câu 2: Nêu nội dung các bản hiệp ước từ năm 1862-1884 mà triều đình Huế đã kí với thực dân Pháp?

Câu 3: So sánh thái độ và hành động của nhân dân ta và triều đình Huế trong việc kháng chiến chống thực dân Pháp?

Câu 4: Giới thiệu đôi nét về Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi

Câu 5: Em hãy chừng minh nhận định vua Hàm Nghi là một trong những vị vua cóa lòng nồng nàn yêu nước chống Pháp?

Câu 6: Nêu những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương? Vì sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất