BÀI TẬP MÔN GDCD 9

A. ÔN BÀI: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN

Câu 1. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân?

Câu 2. Nếu kết hôn mà không làm thủ tục đăng kí kết hôn thì sẽ dẫn đến hậu quả xấu gì?

Câu 3. Nêu tác hại của việc yêu và kết hôn sớm

B. TÌM HIỂU BÀI: QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ

*Đọc phần đặt vấn đề và thực hiện các yêu cầu:

- X đã có việc làm gì?

- Hành vi vi phạm của X thuộc lĩnh vực gì?

- Em có nhận xét gì về mức thuế của các mặt hàng trên? Mức thuế chênh lệch có liên quan đến sự cần thiết của các mặt hàng trong đời sống của nhân dân ntn?

- Những thông tin trên giúp em hiểu được vấn đề gì?

- Em hiểu ntn là kinh doanh? Cho VD cụ thể?

- Thế nào là quyền tự do kinh doanh?

- Nêu các quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh?

- Những lãnh vực nào mà nhà nước cấm?

- Thế nào là thuế? Nêu tác dụng của thuế? Theo em tại sao Nhà nước lại quy định các mức thuế khác nhau đối với các mặt hàng?

* Giải quyết các bài tập SGK