ÔN TẬP TIN HỌC 9 HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2019-2020

 

  1. Lý thuyết:

Bài 9: Định dạng trang chiếu

- Các bước để tạo màu nền cho một trang chiếu

- Các bước để sử dụng mẫu định dạng trong phần mềm trình chiếu Powerpoint

Bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu

  • Các bước chèn hình ảnh vào trang chiếu
  • Các bước chèn âm thanh hoặc đoạn phim vào trang chiếu
  • Các bước thay đổi thứ tự hình ảnh.
  • Sao chép và di chuyển trang chiếu.

Bài 11: Tạo các hiệu ứng động

- Các bước đặt hiệu ứng chuyển trang chiếu.

- Các bước tạo hiệu ứng động cho các đối tượng trên trang chiếu

 

  1. Thực hành:

Ẩm thực Việt Nam là tên gọi chung cho các món ăn đến từ nhiều vùng miền trong cả nước, mỗi vùng miền lại mang một đặc trưng tạo nên bản sắc riêng biệt, tất cả đã góp phần tạo nên nét ẩm thực đa dạng – Nơi tổng hoà của tinh hoa ẩm thực.

Em hãy tạo bài trình chiếu giới thiệu khoảng 5 món ăn mà em thích

* Yêu cầu:

-  Nhập và định dạng nội dung văn bản : Phông chữ: Arial, cỡ chữ khung tiêu đề: 32, khung nội dung: 26.

- Chèn các hình ảnh tương ứng, đặt màu nền, màu chữ thích hợp

- Tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu và hiệu ứng động cho từng đối tượng trên trang chiếu

- Định dạng và chỉnh sửa bài trình chiếu cho hoàn chỉnh

- Lưu bài với tên File: Họ tên_Lớp (Vd: Nguyễn Văn A_Lớp 94) và gửi vào địa chỉ Email của lớp.

Ghi chú: Nội dung văn bản và hình ảnh có thể sưu tầm trên Internet.