Cuộc thi dành cho tất cả người dân Việt Nam muốn thể hiện tình cảm với người Giáo Viên của minh.